Dotacje UE 2019-12-09T11:25:15+00:00

Informujemy, iż przedsiębiorstwo WABEX Sp. z o.o. zrealizowało projekt w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020

Działanie 1.4 Wzór na konkurencję

  1. „WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA WABEX W WYNIKU PRZEPROWADZENIA AUDYTU WZORNICZEGO I OPRACOWANIA STRATEGII WZORNICZEJ”

Cel główny projektu: Określenie kierunków rozwoju firmy i budowanie przewagi konkurencyjnej opartej na wzornictwie przemysłowym z uwzględnieniem potencjału rynkowego WABEX na podstawie audytu wzorniczego.

Wartość projektu: 129 150,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 85,00%